Kiili Kunstide Kool
 

Kiili Kunstide Kool on Kiili Vallavalitsuse pidada olev huvikool, kus saab õppida nii muusikat kui kunsti. Õppimisvõimalusi pakume kõikidele lastele kuni täisealiseks saamiseni või keskkooli lõpetamiseni. Muusikaosakonna põhiõppesse võetakse õpilasi vastu katsete alusel. Muusikaosakonna ringidesse ja kunstiosakonda pääseb avalduse alusel ilma katseteta eeldusel, et vabu kohti on. Õppetegevus toimub kahes hoones. Meie peahooneks on Kiili Rahvamajaga ühiskasutuses olev maja aadressil Nabala tee 12. Muusikaosakonna ettevalmistusklassid ja beebikool töötavad Kiili Lasteaia ruumides (Kooli 9). Kõikide majade peale on kokku 24 töötajat, kes suurema või vähema koormusega kooli heaks töötavad. Maja haldamise ja korrashoiu eest hoolitseb Kiili Varahalduse SA.

Kiili Kunstide Kool asutati juba rohkem kui 25 aastat tagasi. Määrus, mis sätestas õppeasutuse juriidilise loomise, kirjutati alla 14. augustil 1990. Õppetegevust alustati sama aasta 3. septembril Kiili Rahvamaja ruumides. Ka praegu tegutsevad Kiili Kunstide Kool ja Rahvamaja endiselt ühe katuse all ning ühine kodu on loonud väga soodsa pinnase kahe asutuse koostööks. Rahvamaja korraldatavatel sündmustel võib tihti esinemas näha Kiili Kunstide Kooli õpilasi. Kooli poolt vaadates on see suurepärane võimalus pakkuda noortele muusikutele esinemispraktikat ja Rahvamaja jaoks on noorte kohalike muusikute kaasamise võimalus pakkuda ürituste külalistele lisaväärtust.

Kiili Kunstide Kool on lisaks oma põhiülesandele, ehk õppetöö läbiviimisele, seadnud eesmärgiks ka Kiili valla kultuurielu arendamise koostöös Kiili Rahvamaja ja teiste valla asutustega. Meie maja saalis võib tihti kuulda meie õpilaste kõrval ka Eestis juba tuntuid muusikuid või siis noori andekaid tudengeid, kes alles oma tähelendu ootamas. Kunstiosakonna õpilaste töid võib näha näitustel ka väljaspool Kiili Kunstide Kooli seinu - näiteks Kiili Raamatukogus korraldatavatel näitustel.

Pakume oma õpilastele võimalusi enda mitmekülgseks arendamiseks, kas siis kontsertide ja näituste ühiskülastustega või erinevates projektides osalemisega. Meie muusikaosakonna õpilased on igal aastal koos oma õpetajatega osalenud Kiili Rahvamajas tegutseva Kiili Kammerkooriga ühisprojektides. Meil tegutseb suures osas Kiili Kunstide Kooli õpilastest koosnev Kiili Vanamuusikaansambel, mida juhendab meie flöödi- ja plokkflöödiõpetaja Heili Meibaum. Keelpilli- ja puhkpilliõpilased osalevad Harjumaa koondorkestrite töös. Lisaks veel erinevad konkursid ja laagrid nii muusika- kui kunstiosakonna õpilaste jaoks.