Vastuvõtukatseid rakendatakse õpilastele, kes soovivad astuda muusikaosakonna põhiõppesse. Katsetel ootab sõbralik komisjon sisseastujatelt järgmiste ülesannete täitmist:

Laps esitab peast ühe enda valitud laulu;

Kõlavate helide määramine - õpetaja mängib klaveril akordi, laps püüab määrata, kas kõlab üks, kaks või kolm nooti korraga;

Kuulamise test - laps laulab järgi õpetaja poolt klaveri peal mängitud kergeid meloodiaid;

Rütmi test - laps koputab järgi õpetaja poolt ette koputatud rütmi;

Täpsemalt on võimalik ülesannetest aimu saada vastuvõtukatsetele eelneval konsultatsioonil, kuhu oodatakse kõiki sisseastujaid koos vähemalt ühe lapsevanemaga.