NB! 

Lugupeetud lapsevanemad!

Kiili Kunstide Kool palub vanematel alati puudumistest teatada Kiili Kunstide Kool STUUDIUMI keskkonna vahendusel. Puudumistes saate teada anda õpilase üldvaates oleva kalendri abil.

Puudumiste ette teatamise piltjuhend   

NB! Kuna Kiili Kunstide Koolis on tasuline õpe, siis soovitame lapsevanemal puudutud tunnid ka põhjendada. Põhjenduseta jäänud puudumised loetakse poolaasta lõpus põhjuseta puudumisteks. Õpetajatel põhjendamisõigust ei ole. Puudumisi saab põhjendada kuni 40 päeva.

- Kui õpilane on puudunud tunnist, ei ole õpetajal kohustust tundi järele teha.
- Kui õpetaja ei saa tundi läbi viia, leitakse ühiselt uus sobiv aeg järeltunni toimumiseks või organiseerib õpetaja endale selleks ajaks asendusõpetaja. Õpetaja haiguslehe ajal toimunud tundide järeltegemise kohustust  õpetajal ei ole. Kool organiseerib haiguslehel oleva õpetaja asendusõpetaja esimesel võimalusel.
- Kui õpetaja konkursantidega esindab kooli mõnel konkursil, siis ei ole tal kohustust ära jäänud tunde järele teha.

Täname teid ette!

 

SOLFEDŽO JA MUUSIKAAJALOO TUNNIPLAANID (alates 04.09.2019)

NB! Grupitunnid alustavad 4. septembril.

õp Anette Laur  (solfedžo eelklass-IV klass ja VI klassi muusikalugu) 
õp Markus Lattikas  (solfedžo V-VII klass) 
õp Tiina Mäe  (solfedžo I ja II klass ning V ja VII klassi muusikalugu) 

 

KUJUTAVA KUNSTI JA KUNSTIAJALOO TUNNIPLAANID (alates 04.09.2019)

NB! Grupitunnid alustavad 4. septembril.

õp Hanna Laur  (kunstilugu) 
õp Leelo-Mai Aunbaum  (kunstitunnid eelõpe ja põhiõppe I klass ning lisa-aastad) 
õp Kaire Lehtsaar  (kunstitunnid IV klass) 
õp Katrin Koskaru  (kunstitunnid eelõpe ning põhiõppe II ja III klass) 

 

Muusikaosakonna ettevalmistusklassi tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti Kiili Lasteaia saalis.
16:10-16:45 uus 5-aastaste rühm
16:50-17:25 jätkav 5-aastaste rühm
11:45-12:20 6-aastaste rühm

 

Beebikooli tunnid toimuvad Kiili Lasteaias esmaspäeviti.

I grupp kell 11.00

II grupp kell 13.00

 

Õpetajate klasside jaotus alates september 2019 

Klasside jaotus