NB! 

Lugupeetud lapsevanemad!

Kiili Kunstide Kool palub vanematel alati puudumistest teatada Kiili Kunstide Kool STUUDIUMI keskkonna vahendusel. Puudumistes saate teada anda õpilase üldvaates oleva kalendri abil.

Puudumiste ette teatamise piltjuhend   


- Kui õpilane on puudunud tunnist, ei ole õpetajal kohustust tundi järele teha.
- Kui õpetaja ei saa tundi läbi viia, leitakse ühiselt uus sobiv aeg järeltunni toimumiseks või organiseerib õpetaja endale selleks ajaks asendusõpetaja. Õpetaja haiguslehe ajal toimunud tundide järeltegemise kohustust  õpetajal ei ole. Kool organiseerib haiguslehel oleva õpetaja asendusõpetaja esimesel võimalusel.
- Kui õpetaja konkursantidega esindab kooli mõnel konkursil, siis ei ole tal kohustust ära jäänud tunde järele teha.

Täname teid ette!

 

SOLFEDŽO JA MUUSIKALOO TUNNIPLAANID (kehtivad alates september 2018)

õp Tiina Mäe  (solfedžo tunniplaan eelklass, 1. klass ja 5. klassi muusikaloo tunniplaan) 
õp Anette Laur  (solfedžo tunniplaan 1. klass, 2. klass, 3. klass ja 5. klassi muusikalugu) 
õp Markus Lattikas  (solfedžo tunniplaan 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass ja muusikaloo 7. klass) 

 

KUNSTIOSAKONNA TUNNIPLAANID (kehtivad alates september 2018)

 
Kunstitundide ajakava 

 

Muusikaosakonna ettevalmistusklassi tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti Kiili Lasteaia saalis.
Rühmatundide ajad:
4-aastastele T ja N kell 16:10 - 16:45
5-aastastele T ja N kell 16:50 - 17:25
6-aastastele T ja N kell 11:45 - 12:20
 

Beebikooli tunnid toimuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 12:00 Kiili Lasteaia saalis.

 

Õpetajate klasside jaotus 2018-2019

Klasside jaotus