NB! 

Lugupeetud lapsevanemad!

Kiili Kunstide Kool palub vanematel alati puudumistest teatada Kiili Kunstide Kool STUUDIUMI keskkonna vahendusel. Puudumistes saate teada anda õpilase üldvaates oleva kalendri abil.

Puudumiste ette teatamise piltjuhend   

NB! Kuna Kiili Kunstide Koolis on tasuline õpe, siis soovitame lapsevanemal puudutud tunnid ka põhjendada. Põhjenduseta jäänud puudumised loetakse poolaasta lõpus põhjuseta puudumisteks. Õpetajatel põhjendamisõigust ei ole. Puudumisi saab põhjendada kuni 40 päeva.

- Kui õpilane on puudunud tunnist, ei ole õpetajal kohustust tundi järele teha.
- Kui õpetaja ei saa tundi läbi viia, leitakse ühiselt uus sobiv aeg järeltunni toimumiseks või organiseerib õpetaja endale selleks ajaks asendusõpetaja. Õpetaja haiguslehe ajal toimunud tundide järeltegemise kohustust  õpetajal ei ole. Kool organiseerib haiguslehel oleva õpetaja asendusõpetaja esimesel võimalusel.
- Kui õpetaja konkursantidega esindab kooli mõnel konkursil, siis ei ole tal kohustust ära jäänud tunde järele teha.

Täname teid ette!

 

SOLFEDŽO JA MUUSIKAAJALOO TUNNIPLAANID (kehtivad alates 04.03.2019)

õp Tiina Mäe  (solfedžo tunniplaan eelklass, 1. klass ja 5. klassi muusikaloo tunniplaan) 
õp Anette Laur  (solfedžo tunniplaan 1. klass, 2. klass, 3. klass ja 5. klassi muusikalugu) 
õp Markus Lattikas  (solfedžo tunniplaan 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass ja muusikaloo 7. klass) 

 

KUJUTAVA KUNSTI JA KUNSTIAJALOO TUNNIPLAANID (kehtivad alates 04.03.2019)

 
Kunstitundide ajakava 

 

Muusikaosakonna ettevalmistusklassi tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti Kiili Lasteaia saalis.
Rühmatundide ajad:
4-aastastele T ja N kell 16:10 - 16:45
5-aastastele T ja N kell 16:50 - 17:25
6-aastastele T ja N kell 11:45 - 12:20
 

Beebikooli tunnid toimuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 12:00 Kiili Lasteaia saalis.

 

Õpetajate klasside jaotus alates märts 2019 

Klasside jaotus