• Austa oma kooli ja selle traditsioone.
 • Käitu igas olukorras viisakalt, väärikalt ja vaoshoitult.
 • Jäta koolimajas viibimise ajaks üleriided, peakatted ja välisjalatsid riidehoidu.
 • Riidehoidu ära jäta raha, dokumente, väärtuslikke esemeid. Riidehoius ei ole valvurit.
 • Et meie kool oleks puhas, on vajalik kanda vahetusjalatseid. Vahetusjalatsid on vajalikud ka sinu tervise huvides.
 • Kõik vajalikud noodid ja/või töövahendid on eeskujulikul õpilasel alati kaasas.
 • Ära hiline tundidesse.
 • Ole hoolikas kooli varaga.  Kool ja selle sisustus maksavad palju.
 • Oma tundi oodates on lubamatu karjumine ja jooksmine koridorides ja treppidel. See segab neid kes tahavad puhata või järgmiseks tunniks valmistuda.
 • Võta osa kooli kontsertidest ja näitustest nii osalisena kui pealtvaatajana. See on tähtis osa õpingutest.
 • Sinu esinemised väljaspool kooli on väga soovitud ja soovitatud. Esinemised kooli nimel peavad aga kindlasti toimuma erialaõpetaja teadmisel, soovitusel ja nõusolekul.
 • On soovitav, et muusika- ja kunstikoolis vajamineva muretseb õpilane ise. Muusikakooli omanduses olevate instrumentide laenutamisel tuleb täita laenutaja nõudeid.
 • Kui oled haigestunud või ei saa mingil muul põhjusel tundidest osa võtta, siis leia võimalus sellest teada anda oma erialaõpetajale või õppealajuhatajale.
 • Probleemide ja muredega pöördu kõigepealt oma erialaõpetaja poole.
 • Koos leiame lahenduse!