Austa oma kooli ja selle traditsioone.

Käitu igas olukorras viisakalt, väärikalt ja vaoshoitult.

Jäta koolimajas viibimise ajaks üleriided, peakatted ja välisjalatsid riidehoidu.

Riidehoidu ära jäta raha, dokumente, väärtuslikke esemeid. Riidehoius ei ole valvurit.

Et meie kool oleks puhas, on vajalik kanda vahetusjalatseid. Vahetusjalatsid on vajalikud ka sinu tervise huvides.

Kõik vajalikud noodid ja/või töövahendid on eeskujulikul õpilasel alati kaasas.

Ära hiline tundidesse.

Ole hoolikas kooli varaga.  Kool ja selle sisustus maksavad palju.

Oma tundi oodates on lubamatu karjumine ja jooksmine koridorides ja treppidel. See segab neid kes tahavad puhata või järgmiseks tunniks valmistuda.

Võta osa kooli kontsertidest ja näitustest nii osalisena kui pealtvaatajana. See on tähtis osa õpingutest.

Sinu esinemised väljaspool kooli on väga soovitud ja soovitatud. Esinemised kooli nimel peavad aga kindlasti toimuma erialaõpetaja teadmisel, soovitusel ja nõusolekul.

On soovitav, et muusika- ja kunstikoolis vajamineva muretseb õpilane ise. Muusikakooli omanduses olevate instrumentide laenutamisel tuleb täita laenutaja nõudeid.

Kui oled haigestunud või ei saa mingil muul põhjusel tundidest osa võtta, siis leia võimalus sellest teada anda oma erialaõpetajale või õppealajuhatajale.

Probleemide ja muredega pöördu kõigepealt oma erialaõpetaja poole.

Koos leiame lahenduse!