NB! 

Lugupeetud lapsevanemad!

Kiili Kunstide Kool palub vanematel alati puudumistest teatada Kiili Kunstide Kool STUUDIUMI keskkonna vahendusel. Puudumistes saate teada anda õpilase üldvaates oleva kalendri abil.

Puudumiste ette teatamise piltjuhend   

NB! Kuna Kiili Kunstide Koolis on tasuline õpe, siis soovitame lapsevanemal puudutud tunnid ka põhjendada. Põhjenduseta jäänud puudumised loetakse poolaasta lõpus põhjuseta puudumisteks. Õpetajatel põhjendamisõigust ei ole. Puudumisi saab põhjendada kuni 40 päeva.

- Kui õpilane on puudunud tunnist, ei ole õpetajal kohustust tundi järele teha.
- Kui õpetaja ei saa tundi läbi viia, leitakse ühiselt uus sobiv aeg järeltunni toimumiseks või organiseerib õpetaja endale selleks ajaks asendusõpetaja. Õpetaja haiguslehe ajal toimunud tundide järeltegemise kohustust  õpetajal ei ole. Kool organiseerib haiguslehel oleva õpetaja asendusõpetaja esimesel võimalusel.
- Kui õpetaja konkursantidega esindab kooli mõnel konkursil, siis ei ole tal kohustust ära jäänud tunde järele teha.

Täname teid ette!

 

SOLFEDŽO JA MUUSIKAAJALOO TUNNIPLAANID 

Alates 26. aprillist toimub kord nädalas solfedžos videotund. Info tundide ja kodutööde kohta saab Stuudiumist ja õpetajalt. 

 

õp Veeda Kala  ÕPETAJA VEEDA KALA (solfedžo: eelklass, I-IV klass; muusikalugu VI-VII klass)
õp Markus Lattikas  (solfedžo V-VII klass) 

 

KUJUTAVA KUNSTI JA KUNSTIAJALOO TUNNIPLAANID 

VASTAVALT VABARIIGI VALITSUSE OTSUSELE ON HUVIHARIDUSES GRUPIÕPPE KONTAKTÕPE KEELATUD 17. MAINI AASTAL.

KÕIK TUNNID TOIMUVAD DISTANTSÕPPE VORMIS! Info tundide ja kodutööde kohta saab Stuudiumist või õpetajalt. 

 

õp Hanna Laur  (kunstilugu) 
õp Leelo-Mai Aunbaum  (kunstitunnid eelõpe ja põhiõppe)
õp Katrin Koskaru  (kunstitunnid eelõpe ning põhiõppe)

 

Õpetajate klasside jaotus

Kehtib alates 11.01.2021

Klasside jaotus  

 

VASTAVALT VABARIIGI VALITSUSE OTSUSELE ON HUVIHARIDUSES KONTAKTÕPE KEELATUD 11. APRILLINI 2021. AASTAL. Selle vahemikus ei toimu ühtegi beebikooli ega muusikalise ettevalmistuse tundi. 

Muusikaosakonna ettevalmistusklassi tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti Kiili Lasteaia saalis. Infot kelleaaegade kohta saavad asjaosalised õppealajuhatajalt.
Beebikooli tunnid toimuvad Kiili Lasteaias esmaspäeviti. (I grupp kl 10:00-10:45, II grupp kl 11:15-12:00)