NB! 

Lugupeetud lapsevanemad!

Kiili Kunstide Kool palub vanematel alati puudumistest teatada Kiili Kunstide Kool STUUDIUMI keskkonna vahendusel. Puudumistes saate teada anda õpilase üldvaates oleva kalendri abil.

Puudumiste ette teatamise piltjuhend   

NB! Kuna Kiili Kunstide Koolis on tasuline õpe, siis soovitame lapsevanemal puudutud tunnid ka põhjendada. Põhjenduseta jäänud puudumised loetakse poolaasta lõpus põhjuseta puudumisteks. Õpetajatel põhjendamisõigust ei ole. Puudumisi saab põhjendada kuni 40 päeva.

- Kui õpilane on puudunud tunnist, ei ole õpetajal kohustust tundi järele teha.
- Kui õpetaja ei saa tundi läbi viia, leitakse ühiselt uus sobiv aeg järeltunni toimumiseks või organiseerib õpetaja endale selleks ajaks asendusõpetaja. Õpetaja haiguslehe ajal toimunud tundide järeltegemise kohustust  õpetajal ei ole. Kool organiseerib haiguslehel oleva õpetaja asendusõpetaja esimesel võimalusel.
- Kui õpetaja konkursantidega esindab kooli mõnel konkursil, siis ei ole tal kohustust ära jäänud tunde järele teha.

Täname teid ette!

 

SOLFEDŽO JA MUUSIKAAJALOO TUNNIPLAANID 

UUENDATUD TUNNIPLAAN ALATES ESMASPÄEV, 14.09.2020

 

õp Veeda Kala  ÕPETAJA VEEDA KALA (solfedžo: eelklass, I-IV klass; muusikalugu VI-VII klass)
õp Markus Lattikas  (solfedžo V-VII klass) 

 

KUJUTAVA KUNSTI JA KUNSTIAJALOO TUNNIPLAANID 

UUENDATUD TUNNIPLAAN ALATES ESMASPÄEV, 14.09.2020

 

õp Hanna Laur  (kunstilugu) 
õp Leelo-Mai Aunbaum  (kunstitunnid eelõpe ja põhiõppe)
õp Katrin Koskaru  (kunstitunnid eelõpe ning põhiõppe)

 

Muusikaosakonna ettevalmistusklassi tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti Kiili Lasteaia saalis. Infot kelleaaegade kohta saavad asjaosalised õppealajuhatajalt.
 

Beebikooli tunnid toimuvad Kiili Lasteaias esmaspäeviti.

I grupp kell 10:00-10:45

II grupp kell 11:15-12:00

 

Õpetajate klasside jaotus

NB! Esialgne versioon, mis kehtib alates 7. septembrist. 

Klasside jaotus