Vastuvõtukatsed 2020/2021 õppeaastal Kiili Kunstide Kooli astuda soovivatele lastele toimuvad 24. augustil.

Vastuvõtukatseid rakendatakse õpilastele, kes soovivad astuda muusikaosakonna põhiõppesse. Katsetel ootab sõbralik komisjon sisseastujatelt järgmiste ülesannete täitmist:

Laps esitab peast ühe enda valitud laulu;

Kõlavate helide määramine - õpetaja mängib klaveril akordi, laps püüab määrata, kas kõlab üks, kaks või kolm nooti korraga;

Kuulamise test - laps laulab järgi õpetaja poolt klaveri peal mängitud kergeid meloodiaid;

Rütmi test - laps koputab järgi õpetaja poolt ette koputatud rütmi;

Täpsemalt on võimalik ülesannetest aimu saada 19. augustil kell 18 toimuvas infotunnis, kus muuhulgas tutvustatakse täpsemalt sisseastumiskatseid ning lisaks on võimalik tutvuda Kiili Kunstide Koolis õpetatavate pillidega.