Vastuvõtukatsed 2021/2022 õppeaastal Kiili Kunstide Kooli muusikaosakonda astuda soovivatele lastele toimuvad 02. juunil.

Vastuvõtukatseid rakendatakse õpilastele, kes soovivad astuda muusikaosakonna põhiõppesse. Katsetel ootab sõbralik komisjon sisseastujatelt järgmiste ülesannete täitmist:

Laps esitab peast ühe enda valitud laulu;

Kuulamise test - laps laulab järgi õpetaja poolt klaveri peal mängitud kergeid meloodiaid;

Rütmi test - laps koputab või plaksutab järgi õpetaja poolt ette koputatud rütmi;

Kõlavate helide määramine - õpetaja mängib klaveril akordi, laps püüab määrata, kas kõlab üks, kaks või kolm nooti korraga;

 

Täpsemalt on võimalik ülesannetest aimu saada 31. mail kell 18 toimuvas infotunnis, kus muuhulgas tutvustatakse täpsemalt sisseastumiskatseid ning lisaks on võimalik tutvuda Kiili Kunstide Koolis õpetatavate pillidega.