Vastuvõtukatsed 2021/2022 õppeaastal Kiili Kunstide Kooli muusikaosakonda astuda soovivatele lastele toimusid 2. juunil.

 

Vastuvõtukatseid rakendatakse õpilastele, kes soovivad astuda muusikaosakonna põhiõppesse. Katsetel ootab sõbralik komisjon sisseastujatelt järgmiste ülesannete täitmist:

Laps esitab peast ühe enda valitud laulu;

Kuulamise test - laps laulab järgi õpetaja poolt klaveri peal mängitud kergeid meloodiaid;

Rütmi test - laps koputab või plaksutab järgi õpetaja poolt ette koputatud rütmi;

Kõlavate helide määramine - õpetaja mängib klaveril akordi, laps püüab määrata, kas kõlab üks, kaks või kolm nooti korraga;

 

Täpsemalt oli võimalik ülesannetest aimu saada infotunnis, kus muuhulgas tutvustati sisseastumiskatseid ning oli võimalik tutvuda Kiili Kunstide Koolis õpetatavate pillidega.